Településképi Arculati Kézikönyv

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) - h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes Csongrád Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Iroda, a Szegedi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Bővebb tájékoztatás az alábbi letölthető dokumentumon: 

Településképi Arculati Kézikönyv letöltése