FELHÍVÁS

  • PDF

Felhívom a helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó tisztelt adóalanyok [a továbbiakban: adózók] figyelmét arra, hogy a 2014. adóévről a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje 2015. május 31. 

Azon adózók, akik illetve amelyek a 2014. évi adóelőlegükhöz képest – az adóbevallásuk adatai szerint - többlet adófizetési kötelezettségük keletkezett, az adókülönbözetet legkésőbb 2015. május 31.-ig kötelesek megfizetni.

A pénzforgalmi számlával rendelkező adózók befizetéseiket átutalással – a közlemény rovatban az adószám feltüntetésével –, míg más adózók átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás [un. sárga postai befizetési csekk] útján – a közlemény rovatban az adószám/adóazonosító jel feltüntetésével – kötelesek teljesíteni.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók részére készpénz-átutalási megbízás beszerezhető a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adójogi és-igazgatási Csoportjánál, ügyfélfogadási időben.

Tájékoztatom továbbá tisztelt adózókat arról, hogy az önkormányzati adóhatóság postai úton nem küld az adózóknak az iparűzési adó bevallásához szükséges nyomtatványcsomagot.

A bevallási nyomtatványcsomag a www.dockozseg.hu internet címről letölthető, illetőleg személyesen a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adójogi és-igazgatási Csoportjánál [6762 - Sándorfalva, Szabadság tér 1.], ügyfélfogadási időben beszerezhető.

Felhívom a tisztelt adózók figyelmét arra, hogy az adóbevallások határidőben történő benyújtásának kötelezettsége alól nem ad felmentést az a tény, hogy a bevallási nyomtatványok nem kerültek kipostázásra.

A bevallási kötelezettség elmulasztása esetére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (1) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy a magánszemély adózó 200 000 Ft-ig, más adózó 500 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem).

Kérem a tisztelt adózókat, hogy az adózással kapcsolatos további kérdéseikkel szíveskedjenek ügyfélfogadási időben az önkormányzati adóhatóság ügyintézőit keresni, személyesen vagy telefonon.

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Adójogi és -igazgatási Csoport

Telefon: +36-62-572-970, +36-62-572-968

Telefax: +36-62-572-976

Ügyfélfogadási rend:

hétfő, kedd, csütörtök: 08:00 - 12:00

szerda: 13:00 - 17:00

Dr. Bánfi Margit

jegyző

Elérhetőségek

Dóc Község Önkormányzat

Cím: 6766 Dóc Alkotmány u. 17.

 

Tel.: 0662/570-005 

       0662/570-006

E-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Dóci Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélfogadás
Hétfő 8-12
Kedd 8-12
Szerda 13-17
Csütörtök 8-12
Péntek Nincs

 

Telefonszám: 62/570-005

                      62/570-006