Helyi iparűzési adó felhívás!

Felhívom a helyi iparűzési adó hatálya alá tartozó tisztelt adózók figyelmét arra, hogy a 2014. adóévről a helyi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje, 2015. május 31. napja hétvégi pihenőnapra esik, ezért a bevallási valamint – adókülönbözet esetén – fizetési kötelezettségüknek pótlékmentesen legkésőbb 2015. június 01. napjáig tehetnek eleget.

Ha a bevallási kötelezettségét tisztelt adózó késedelmesen nyújtja be, vagy azt elmulasztja teljesíteni, mulasztási bírság kiszabásának van helye.

 

A bevallások határidőre történő benyújtásának elősegítése érdekében a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adójogi és -igazgatási Csoportja [6762 - Sándorfalva, Szabadság tér 1.] rendkívüli ügyfélfogadást tart, az alábbiak szerint:

2015. május 29. (péntek)

08:00 – 12:00 óráig

2015. június 01. (hétfő)

08:00 – 16:00 óráig

Kérem az érintett adózókat, hogy az adózással kapcsolatos további kérdéseikkel szíveskedjenek ügyfélfogadási időben az önkormányzati adóhatóság ügyintézőit keresni, személyesen vagy telefonon.

Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal

Adójogi és -igazgatási Csoport

Telefon: +36-62-572-970, +36-62-572-968

Telefax: +36-62-572-976

Ügyfélfogadási rend:

hétfő, kedd, csütörtök: 08:00 - 12:00

szerda: 13:00 - 17:00

Dr. Bánfi Margit sk.

jegyző