Önkormányzati választás 2014

  • PDF

Sándoralvi Közös Helyi Választási Iroda közleménye

a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során Dóc községben az egyéni listás képviselő jelölt és polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapításáról

1. Sándorfalvi Közös Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve. ) 307/E. § (1) bekezdése, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Pvtv.) 9. § (1) bekezdése alapján megállapítom, hogy Dóc községben az egyéni listás képviselő jelölt állításhoz szükséges választópolgári ajánlások száma:

7

2. Sándorfalvi Közös Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve. ) 307/E. § (1) bekezdése, és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Pvtv.) 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján megállapítom, hogy Dóc községben a polgármester jelölt állításhoz szükséges választópolgári ajánlások száma :

19

3. Afenti választópolgári ajánlások számának megállapítása az alábbiak alapján történt:

A Ve. 307/E. § (2) bekezdésben foglaltak alapján a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján történik. A Pvtv. 9. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselő jelölt az lesz akit az adott település (választókerület) választópolgárainak legalább 1 %-a képviselő jelöltnek ajánlott.

A Pvtv. 9. § (3) bekezdése a) pontja alapján a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú települések esetén, polgármester jelölt az lesz, akit az adott település (választókerület) választópolgárainak legalább 3 %-a polgármester jelöltnek ajánlott.

Dóc község választópolgárainak száma a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-i a adatai szerint 620 fő, amely alapján a fenti ajánlási küszöbszámok kerültek megállapításra.

Sándorfalva, 2014. augusztus 18.

Dr. Kovács Beáta sk.

Helyi Választási Iroda vezető

 


Sándorfalvi Közös Helyi Választási Iroda Vezetőjének

4/2014.(VI.18.) határozata

Dóc község területén a szavazókörök számáról, sorszámáról és területi beosztásáról, valamint a szavazóhelyiségek címének meghatározásáról

Sándorfalva Város Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77.§ (1) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva Dóc község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását valamint a szavazóhelyiségek címét felülvizsgálta és az alábbiak szerint állapította meg:

Szavazókör száma             Címe, megnevezése                                       

001. szavazókör: Alkotmány u. 19.               Általános Iskola,

002. szavazókör: Bodorszék tanya 49.         Bodorszéki klub.

A kijelölt szavazókörzet, amelyben a településszintű lakcímmel rendelkező választópolgárok, illetve az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok szavazhatnak:

001. szavazókör

Sándorfalva, június 18.

Dr. Kovács Beáta sk.

Helyi Választási Iroda vezető

 


53/2014.(VIII.13.) Kt. határozat

Tárgy: Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. § alapján Dóc Község Képviselő-testületének döntése a helyi választási bizottság választott tagjairól

H a t á r o z a t

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§ alapján az alábbi személyeket választja meg helyi választási bizottság tagjának és póttagjának:

Tag:

1. Bakos Józsefné

2. Becsei Adrienn

3. Tóth Judit

Póttag:

1. Szabó Adrienn

2. Takó Krisztina

Dokumentumok: