Dóci óvoda akadálymentesítése

TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00029 azonosítószámú "Foglalkoztatás és az életminőség javítása a dóci óvoda fejlesztésével" című pályázathoz kapcsolódó cikkek, hírek.

 

szechenyi 2020 logo fekvo color RGB kotelezo arculat a cikkek ala 1

Elkészült az óvoda akadálymentesítése és korszerűsítése

  • PDF

Sikeresen lezárult a kivitelezése a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00029 azonosítószámú „Foglalkoztatás és az életminőség javítása a dóci óvoda fejlesztésével” című pályázatnak.
A kivitelezési munkálatokat a BERILL INVEST Befektetési és Építési Kft. végezte el.
A beruházás során megvalósult a teljeskörű akadálymentesítés az épületben, megújult a melegítő konyha, vizesblokk, a folyosó és az étkező, valamint kialakításra került egy mozgáskorlátozott vizesblokk is.

A pályázati forrásból jelentős számú eszközt szerez be az önkormányzat, mellyel jelentősen javul az óvoda felszereltsége.

20190612 093425 20190612 093709
 20190612 093528  20190612 093647
 20190612 093209  20190612 093728

 

 

 

szechenyi 2020 logo fekvo color RGB kotelezo arculat a cikkek ala 1

Indul a "Foglalkoztatás és az életminőség javítása a dóci óvoda fejlesztésével" című projekt megvalósítása

  • PDF

Aláírásra került a kivitelezői szerződés a TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00029 azonosítószámú „Foglalkoztatás és az életminőség javítása a dóci óvoda fejlesztésével” című projekt.

A kivitelezési munkálatokat a BERILL INVEST Befektetési és Építési Kft. végzi el.

A kivitelezési munkák teljesítési határideje 2019. május 15., műszaki átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc (30) nap.

A beruházás során akadálymentesítik az óvodát, valamint a konyha és a vizesblokkok felújításra kerülnek. 

 

szechenyi 2020 logo fekvo color RGB kotelezo arculat a cikkek ala 1

Foglalkoztatás és az életminőség javítása a dóci óvoda fejlesztésével

  • PDF

Dóc Községi Önkormányzat 15.999.219 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda fejlesztésére.

A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2011. szeptember 1-jével kezdte meg működését. Öt település (Dóc, Harkakötöny, Kömpöc, Öttömös, Pusztamérges) iskolái, óvodái alkotják a közös igazgatású közoktatási intézmény telephelyeit. A székhely intézmény (6766 Dóc, Alkotmány u. 19. korábban Dóci Katolikus Általános Iskola) 8 telephellyel bővült, négy általános iskolával és - új feladatellátásként – 4 óvodával az alapító okiratban felsoroltak szerint.

A fejlesztéssel érintett telephely a Dóc, Alkotmány u. 19/A szám alatti óvoda, mely 1 db, 25 férőhelyes csoportszobával működik. Az összevont csoportban 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus és 1 fő dajka látja el feladatait.

Projektünk célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen mivel a beruházás Dócon, a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. Dócon egyetlen óvoda működik, a fejlesztendő intézmény látja el 3 éves kortól kötelező óvodáztatás feladatait. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában fennálló területi különbségek leküzdése a projektünk egyik fő célja.

Az érintett telephely infrastrukturális feltételei nem megfelelőek. Az épület elavult, működtetése nem gazdaságos. A belső burkolatok nem megfelelőek, az épület energetikai jellemzői rosszak. Alapvető igényként jelentkezik tehát mind a pályázó szervezet, mind az érintett célcsoport számára, hogy a 25 férőhelyes óvoda mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, ami gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek és szüleik számára is kiemelt fontosságú, hogy gyermekeiket megfelelő, biztonságos és modern körülmények között tudhassák. A telephelyen dolgozók mindennapjait is jelentősen megkönnyítik a megfelelő infrastrukturális feltételek, amely a szolgáltatási színvonal minőségi emelkedéséhez vezet.

A pályázatból megvalósul az épület akadálymentesítése, modernizálása és konyhatechnológiai felújítása. E mellett eszközbeszerzésre is sor kerül.

A támogatási szerződést polgármester asszony aláírta és a szerződés 2017. június 15. napján hatályba lépett. A beruházás várhatóan 2018. év végén fejeződik be.

Projekt azonosítója: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00029

 

szechenyi 2020 logo fekvo color RGB kotelezo arculat a cikkek ala 1

 

 

Elérhetőségek

Dóc Község Önkormányzat

Cím: 6766 Dóc Alkotmány u. 17.

 

Tel.: 0662/570-005 

       0662/570-006

       +36307996488

E-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Dóci Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélfogadás
Hétfő 8-12
Kedd 8-12
Szerda 13-17
Csütörtök 8-12
Péntek Nincs

 

Telefonszám:

62/570-005

62/570-006

 +36307996488