Foglalkoztatás és az életminőség javítása a dóci óvoda fejlesztésével

  • PDF

Dóc Községi Önkormányzat 15.999.219 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda fejlesztésére.

A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2011. szeptember 1-jével kezdte meg működését. Öt település (Dóc, Harkakötöny, Kömpöc, Öttömös, Pusztamérges) iskolái, óvodái alkotják a közös igazgatású közoktatási intézmény telephelyeit. A székhely intézmény (6766 Dóc, Alkotmány u. 19. korábban Dóci Katolikus Általános Iskola) 8 telephellyel bővült, négy általános iskolával és - új feladatellátásként – 4 óvodával az alapító okiratban felsoroltak szerint.

A fejlesztéssel érintett telephely a Dóc, Alkotmány u. 19/A szám alatti óvoda, mely 1 db, 25 férőhelyes csoportszobával működik. Az összevont csoportban 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus és 1 fő dajka látja el feladatait.

Projektünk célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen mivel a beruházás Dócon, a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett településen valósul meg és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja. Dócon egyetlen óvoda működik, a fejlesztendő intézmény látja el 3 éves kortól kötelező óvodáztatás feladatait. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában fennálló területi különbségek leküzdése a projektünk egyik fő célja.

Az érintett telephely infrastrukturális feltételei nem megfelelőek. Az épület elavult, működtetése nem gazdaságos. A belső burkolatok nem megfelelőek, az épület energetikai jellemzői rosszak. Alapvető igényként jelentkezik tehát mind a pályázó szervezet, mind az érintett célcsoport számára, hogy a 25 férőhelyes óvoda mind műszakilag, mind energetikailag olyan létesítménnyé válhasson, ami gazdaságosan üzemeltethető, illetve illeszkedni tudjon a mai kor színvonalához. Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek és szüleik számára is kiemelt fontosságú, hogy gyermekeiket megfelelő, biztonságos és modern körülmények között tudhassák. A telephelyen dolgozók mindennapjait is jelentősen megkönnyítik a megfelelő infrastrukturális feltételek, amely a szolgáltatási színvonal minőségi emelkedéséhez vezet.

A pályázatból megvalósul az épület akadálymentesítése, modernizálása és konyhatechnológiai felújítása. E mellett eszközbeszerzésre is sor kerül.

A támogatási szerződést polgármester asszony aláírta és a szerződés 2017. június 15. napján hatályba lépett. A beruházás várhatóan 2018. év végén fejeződik be.

Projekt azonosítója: TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00029

 

szechenyi 2020 logo fekvo color RGB kotelezo arculat a cikkek ala 1

 

 

Elérhetőségek

Dóc Község Önkormányzat

Cím: 6766 Dóc Alkotmány u. 17.

 

Tel.: 0662/570-005 

       0662/570-006

       +36307996488

E-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Dóci Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélfogadás
Hétfő 8-12
Kedd 8-12
Szerda 13-17
Csütörtök 8-12
Péntek Nincs

 

Telefonszám:

62/570-005

62/570-006

 +36307996488