Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Dócon

  • PDF

Dóc Községi Önkormányzat 22.298.284 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert családsegítő szolgáltatások fejlesztésére.

Jelenleg a településen a szociális alapszolgáltatásokat a dóci Közösségi Házban - a könyvtárral egy helyen -, veheti igénybe a lakosság. Az adottságok nem megfelelőek. A munkavégzés során sérülhet a személyes adatok védelme, valamint a szociális munka etikai kódexe szerinti titoktartás. Ebből kifolyólag szükség van a szolgáltatások elköltöztetésére.

A fejlesztés során a Dóczy Miklós u. 16. (65/2 hrsz.) szám alatt álló jelenleg használaton kívüli, korábban orvosi szolgálati lakásból, átalakítással, megtörténik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ kialakítása, amely a fejlesztést követően a családsegítő és gyermekvédelmi feladatok ellátásának és a házi segítségnyújtásnak, mint szociális alapszolgáltatásoknak biztosít megfelelő telephelyet.

A projekt részeként a működéshez szükséges eszközök beszerzése, és energetikai korszerűsítés is megtörténik.

 

A projektek tervezése során az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről előírásai, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szabályai voltak az irányadóak.

A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. A fejlesztendő szociális alapszolgáltatások megújítása hozzájárul a lakosság foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményekben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez.

A támogatási szerződést polgármester asszony aláírta és a szerződés 2017. június 1. napján hatályba lépett. A beruházás várhatóan 2018. év végén fejeződik be.

 

Projekt azonosító: TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00010

infoblokk kedv final ERFA

Elérhetőségek

Dóc Község Önkormányzat

Cím: 6766 Dóc Alkotmány u. 17.

 

Tel.: 0662/570-005 

       0662/570-006

       +36307996488

E-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Dóci Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélfogadás
Hétfő 8-12
Kedd 8-12
Szerda 13-17
Csütörtök 8-12
Péntek Nincs

 

Telefonszám:

62/570-005

62/570-006

 +36307996488