Támogatásban részesült az óvoda pályázatunk

  • PDF

Dóc Községi Önkormányzat 10 221 701 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítésére.

A Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2011. szeptember 1-jével kezdte meg működését. Öt település (Dóc, Harkakötöny, Kömpöc, Öttömös, Pusztamérges) iskolái, óvodái alkotják a közös igazgatású közoktatási intézmény telephelyeit. A székhely intézmény (6766 Dóc, Alkotmány u. 19. korábban Dóci Katolikus Általános Iskola) 8 telephellyel bővült, négy általános iskolával és - új feladatellátásként – 4 óvodával az alapító okiratban felsoroltak szerint.

A fejlesztéssel érintett telephely a Dóc, Alkotmány u. 19/A szám alatti óvoda, mely 1 db, 25 férőhelyes csoportszobával működik. Az összevont csoportban 2 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus és 1 fő dajka látja el feladatait.

A TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00042 azonosítószámú „A dóci óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt célja a Dóc Községben a helyi óvoda épületének hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, ezáltal a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése. A fejlesztés a környezetvédelmi szempontok mellett, a hosszútávon fenntartható gazdaságos intézményi működést is elősegíti. A projekt a Csongrád Megyei Területspecifikus mellékletben meghatározott keretösszegből a „ A 10 000 fő alatti népességszámú településeken megvalósuló, önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások által végrehajtott beruházások számára elkülönített indikatív keretösszeg” –re irányul.

Jelen projekt során, az energetikai korszerűsítés keretében, megvalósul az épület homlokzati hőszigetelése és a homlokzati nyílászáró cserére is sor kerül. A projektből megvalósul az épület fűtéskorszerűsítése, és a világítás korszerűsítése is.

A támogatási szerződést polgármester asszony aláírta és a szerződés 2017. június 06. napján hatályba lépett. A beruházás várhatóan 2018. év végén fejeződik be.

alt

alt

 

 

szechenyi 2020 logo fekvo color RGB kotelezo arculat a cikkek ala 1